PHÀO NẸP TƯỜNG PS CAO CẤP KĐ88

Liên hệ

Mã sản phẩm : KĐ88

Kích thước : 28*70mm

Nhà cung cấp : Vinagyp