PHÀO NẸP TƯỜNG PS CAO CẤP KĐ68

Liên hệ

Mã sản phẩm : KĐ68

Kích thước : 18*60mm

Nhà cung cấp : Vinagyp