PHÀO NẸP TƯỜNG PS CAO CẤP KĐ101

Liên hệ

Mã sản phẩm : KĐ101

Kích thước : 28*70mm

Nhà cung cấp : Vinagyp